INFLUENCE OF EMPLOYEES INTRODUCTION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF THERAPEUTIC DENTISTRY VDNZU "UMSA" THE QUALITY OF THEIR CLINICAL WORK

  • I. Lytovchenko HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
  • E. Nikolishyna HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
  • T. Petrushanko HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
Keywords: research and development, medical work, quantitative and qualitative indicators

Abstract

The article presents an analysis of quantitative and qualitative indicators of medical staff of therapeutic dentistry for 2012-2016, GG, which shows the effectiveness of practical implementation of new technologies proposed by scientists of the department.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бєлікова Н.І. Принципи біомеханіки шинування рухомих зубів: монографія /Н.І.Бєлікова, Т.О.Петрушанко, О.Б.Бєліков.- К.: Інтерсервіс, 2016.-186 с.

2. Петрушанко Т.О. Вірусні інфекції, прояви в щелепно-лицевій ділянці, фармакотерапія та профілактика: навч.посібник; гриф ЦМК МОЗ України /Т.О.Петрушанко, С.Ю.Чечотіна, Т.Д.Бублій.- Полтава, 2013.-170 с.

3. Петрушанко Т.А. Стоматологические аспекты аллергии: уч.пособие для иностранцев/Т.А.Петрушанко, Э.В.Николишина.-К.: Інтерсервіс,2016.-104 с.

4. Пат. № 73973 Україна МПК А61К 6/00. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця /В.М.Ждан, О.М.Бойченко, А.К.Ніколішин, О.В.Катрушов, В.О.Костенко; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 04496; заявл. 09.04.12; опубл. 10.10.12, Бюл.№ 19.

5. Петрушанко Т.О. Спосіб оцінки ризику запальних захворювань пародонта /Т.О.Петрушанко, Г.А.Лобань, В.В.Череда /Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.- К.:Укрмедпатентінформ МОЗ України.-2012.- №136.-2 с.

6. Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів порожнини рота /[Г.А.Лобань, Т.О.Петрушанко, О.В.Ганчо, В.В.Череда] /Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.- К.:Укрмедпатентінформ МОЗ України.-2012.- №269.-2 с.

7. Петрушанко Т.О. Прогностичні цитологічні критерії розвитку запальних змін у вагітних / Т.О.Петрушанко, Л.Й.Островська //Реєстр галузевих нововведень.-К., 2012.-Вип.37, Реєстр №392/37/12.-С.41-42.

8. Пат. № 73856 Україна МПК А61С 7/00. Спосіб лікування карієсу зубів з використанням атравматичної відновної методики /А.К.Ніколішин, А.В.Зайцев, Н.В.Котелевська, Ю.Ю.Гриценко; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 03554; заявл. 26.03.12; опубл. 10.10.12, Бюл.№ 19.

9. Пат. № 75796 Україна МПК А61С 19/00. Спосіб комплексного лікування запальних захворювань тканин пародонта ВІЛ-інфікованих / Т.О.Петрушанко, Н.В.Іленко; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 07362; заявл. 18.06.12; опубл. 10.12.12, Бюл.№ 23.

10. Пат. № 83466 Україна МПК А61С 19/00. Спосіб діагностики запальних захворювань тканин пародонта ВІЛ-інфікованих /Т.О.Петрушанко, Л.Е.Весніна, Т.В.Мамонтова, Н.В.Іленко; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 04008; заявл. 01.04.13; опубл. 10.09.13, Бюл.№ 17.

11. Пат. № 81544 Україна МПК А61В 10/00. Спосіб вивчення назубних відкладень /Л.Ф.Каськова, А.В.Артемьєв, А.В.Зайцев; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 12269; заявл. 26.10.12; опубл. 10.07.13, Бюл.№ 13.

12. Гематологічні показники та їх значення в практиці лікаря-стоматолога: методичні рекомендації /[О.П.Ступак, А.П.Левицький, Т.П.Скрипнікова, Н.В.Гасюк].-Одеса, 2014.-29 с.

13. Пат. № 107843 Україна МПК А61К 6/02. Спосіб імпрегнації дентину кореневого каналу зуба /Т.Д.Бублій, О.П.Костиренко, В.С.Парфьонова; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2012 12325; заявл. 14.12.15; опубл. 24.06.16, Бюл.№ 12.

14. Пат. № 104040 Україна МПК А61С 13/23. Спосіб виготовлення адгезивного мостоподібного протеза /І.О.Іваницький, О.С.Іваницька, А.К.Ніколішин, О.В.Рибалов; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2015 06533; заявл. 03.07.15; опубл. 12.01.16, Бюл.№ 1.

15. Пат. № 109270 Україна МПК А61С 5/00. Спосіб відновлення контактних поверхонь бічних зубів /І.О.Іваницький, О.С.Іваницька, А.К.Ніколішин, О.В.Рибалов; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА”. – № u 2016 00034; заявл. 04.01.16; опубл. 25.08.16, Бюл.№ 16.
Published
2018-03-21
How to Cite
Lytovchenko, I., Nikolishyna, E., & Petrushanko, T. (2018). INFLUENCE OF EMPLOYEES INTRODUCTION OF SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF THERAPEUTIC DENTISTRY VDNZU "UMSA" THE QUALITY OF THEIR CLINICAL WORK. Ukrainian Dental Almanac, (2), 67-70. Retrieved from https://dental-almanac.org/index.php/journal/article/view/267
Section
METHODOLOGY OF MEDICAL EDUCATION AND SCIENCE