THE USE OF PHYSICAL FACTORS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES FOR EMPLOYEES SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC DENTISTRY HSEE OF UKRAINE "UMSA"

  • T.O. Petrushanko HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
  • I. Yu. Lytovchenko HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
  • Ye.V. Nikolishyna HSEE of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy"
Keywords: physiotherapy, dentistry, diagnostic techniques, treatment methods.

Abstract

The article presents an analysis of dissertations’ materials of professors of faculty of therapeutic dentistry, which were dedicated to the creation or improvement of physical methods of diagnosis and treatment of patients at the dentist’s.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ніколішин А.К. Флюороз зубів / А.К. Ніколішин. – Полтава,1999. – 136 с.

2. Ніколішин А.К. Лікування і профілактика флюорозу зубів / А.К.Ніколішин, О.П. Костиренко, Е.В. Ніколішина //Вісник стоматології.–2000.-№5. – С.175-176.

3. Петрушанко Т.О. Спосіб реставрації девітального фронтального зуба /Т.О. Петрушанко, І.Ю. Попович // Реєстр галузевих нововведень. – К., 2009. – Вип. 30-31, Реєстр № 296/31/09. – С.179.

4. Патент України на корисну модель №27012, МПК (2006) А61С5/02. Пристрій для вимірювання температури біологічних об’єктів /Мошель Т.М., Ніколішин А.К., Ягольник М.І.-№20076753; заявл.15.06.07; опубл.10.10.07, Бюл.№16.

5. Терапевтична стоматологія: підручник для студентів стоматологічного факультету ВМНЗ IV рівня акредитації ; за ред. А.К. Ніколішина.-Вид.2.- Вінниця:Нова книга, 2012.-680 с.

6. Ніколішин А.К. Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку / А.К. Ніколішин, А.В. Зайцев // Український стоматологічний альманах. – 2010. - №2, т.2. – С.30-34.

7. Ніколішин А.К. Лікування хворих на гострі гнійні та загострені хронічні верхівкові періодонтити з використанням дозованого вакууму / А.К.Ніколішин, Н.В. Котелевська // Український стоматологічний альманах. – 2003. - №3. – С.16-18.

8. Пат. № 56028 Україна МПК А61К 6/00 А61N 1/00. Спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту зубів / Ю.В. Сідаш, А.К. Ніколішин; заявник та патентовласник ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія”. – № u 2010 05727; заявл. 12.05.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.

9. Тактика місцевого лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит I-II ступенів тяжкості / [Т.О. Петрушанко, П.М.Скрипніков, І.Ю.Литовченко, С.В.Коломієць] //Вісник проблем біології і медицини.- 2014.- №4,т.4(116). – С.351-352.
Published
2018-03-21
How to Cite
Petrushanko, T., Lytovchenko, I. Y., & Nikolishyna, Y. (2018). THE USE OF PHYSICAL FACTORS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES FOR EMPLOYEES SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC DENTISTRY HSEE OF UKRAINE "UMSA". Ukrainian Dental Almanac, (2), 84-87. Retrieved from https://dental-almanac.org/index.php/journal/article/view/271