RELATIONSHIP BETWEEN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH THE PATHOLOGY OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND DENTAL CARIES

  • N. I. Bodnaruk Danylo Halytsyi Lviv Medical University
  • E. V. Bezvushko Danylo Halytsyi Lviv Medical University
Keywords: preschool children with the pathology of the musculoskeletal system, physical development, caries.

Abstract

The state of physical development of the preschool children with pathology of the musculoskeletal system was investigated and analyzed and the relationship with caries was discovered. 357 children aged 3-6 years (183 boys and 174 girls) were examined; they attended kindergartens, which are based on specialized groups for children with pathology of the musculoskeletal system. Assessment of physical development of children was carried out by anthropometric indicators - growth of body, weight and body mass index (BMI). Dental status was evaluated by the intensity of caries (df). It was established that the weight of children from 3 to 6 years in general increased by 5,35 kg and height, on average, 0,17 m. The study of the correlation relationships between the intensity of caries (df) and anthropometric indicators of physical development of the children revealed a weak reversible statistically significant (p <0,05) correlation between the intensity of caries and body weight of children (r = -0,13), and body mass index (r = -0,15). Between intensity of caries and growth of children the direct weak correlation was found (r = + 0,23, p <0.001). Similar results were found during the analysis of correlation relationships between anthropometric indicators of physical development and intensity of caries separately in girls and in boys with the pathology of the musculoskeletal system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Пропедевтична педіатрія: підручник для студ. вищ. мед.навч. закладів / В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.Г. Гнатейко [та ін.]; за ред. проф. В.Г. Майданника. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 880 с.

2. Коленко І.О. Фізичнй розвиток та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей препубертатного та пубертатного віку, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.10 “Педіатрія”/ І.О. Коленко. – К.,2008. – 20 с.

3. Поворознюк В.В. Стан фактичного харчування, фізичний розвиток та формування піка кісткової маси у дітей та підлітків, які мешкають у великому промисловому центрі / В.В. Поворознюк, Г.М. Даниленко, А.Б. Віленський [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. – №3. – С. 44-49.

4. Кожевникова Е.Н. Значение кальция в питании детей / Е.Н.Кожевникова, С.В. Николаева // Вопросы современной педиатрии. – 2010. – Т.9, №5. – С.95-98.

5. Возможности диетической коррекции дефицита микронутриентов у детей раннего возраста /[Т.В. Казюкова, Т.Н. Сорвачева, Е.В. Тулупова, Е.А. Пырьева] // Педиатрия. – 2010. – Т.89, №6. – С.77-81.

6. Стан здоров`я школярів в Україні / [С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, М. І.Чикайло, І. В. Пасечнюк] // Здоровье ребенка. – 2012. - №5(40). – С.109-114.

7. Сміян І.С. Остеодефіцитні стани у практиці педіатра / І.С. Сміян, С.І. Сміян // Мистецтво лікування. – 2005. - №10(26). – С. 105-108.

8. Система профілактично-оздоровчих заходів з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: метод. рекомендації / укл.: Н.С. Полька, І.О. Калиниченко, С.В. Гозак [та ін.]. – К., 2013. – 52 с.

9. Впровадження програми профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату «Красива постава» в навчальний процес закладів дошкільної та середньої освіти: метод. рекомендації / укл.: Н.С. Полька, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова [та ін.]. – К.,2012. – 36 с.

10. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік ; за ред. Шафранського В.В. ; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2016. – 452 с.

11. Середа Л. Порушення функції опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку як сучасна проблема / Л. Середа, Ю. Лянной // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. – 2013. - №1(21). – С.306-310.

12. Калініченко Ю.А. Взаємозв’язок та взаємовплив стоматологічного та соматичного здоров’я дітей та підлітків як сучасна медико-соціальна проблема / Ю.А. Калініченко, Т.А. Сіротченко // Здоровье ребенка. – 2010. - №3(24). – С. 83-86.
Published
2018-03-21
How to Cite
Bodnaruk, N. I., & Bezvushko, E. V. (2018). RELATIONSHIP BETWEEN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH THE PATHOLOGY OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND DENTAL CARIES. Ukrainian Dental Almanac, (3), 37-41. Retrieved from https://dental-almanac.org/index.php/journal/article/view/280
Section
CHILDHOOD STOMATOLOGY