CORRECTION OF PROCESSES OF LIPID PEROXIDATION AND ENDOGENIC TOXICITY WITH EXTRACT OF GERANIUM PALUSTRE HERB AS A DENTAL FILM IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL STOMATITIS

  • M.Yu. Khavrona Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  • I.L. Benzel Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  • R.M. Fedin Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  • O.R. Pinyazhko Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  • O.P. Khavrona Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Keywords: dental film, extract of Geranium palustre herb, antioxidant properties, processes of lipid peroxidation, endogenic toxicity.

Abstract

The development of stomatitis is characterized by the appearance of oxidative stress, which is marked by an increase in the intensity of peroxide lipid oxidation processes, resulting in metabolic disturbance in oral mucosa. As a result, toxic substances accumulate and endogenic toxicity develops. Thus, correction of pathological processes in the oral mucosa with antioxidant medication enables to optimize the intensity of inflammation, shorten the period of catabolic phase and accelerate the regeneration. Extract of Geranium palustre herb as a dental film was used to reduce the intensity of processes of lipid peroxidation and endogenous intoxication. This treatment method enables to release an active substance from the drug locally and to provide optimal therapeutic effect. The efficacy of the experimental medication was studied in the dynamics of experimental ulcerative stomatitis development in rabbits. The experimental model of ulcerative stomatitis in animals was induced with a burn method. For the experiment, the animals were divided into 2 groups: control group, where treatment was not performed, and experimental group, where animals were treated by applying a dental film with Geranium palustre extract. The monitoring was conducted on the 3rd, 5th, 7th and 10th days of the experiment, which are key stages of healing.

During these periods, blood was taken under anesthesia from the auricular vein of each experimental animal. Dynamics of prooxidant processes was detected by the level of lipid hydroperoxides and malondialdehyde, and the level of endogenic toxicity by the content of middle molecules. Statistic processing of the obtained results of investigation was performed using personal computer with installed proper software package StatSoft Statistica 10. Reliable difference was considered р<0.05.

It has been shown that extract of Geranium palustre herb, as a dental film, has antioxidant properties, which are effectively reducing the intensity of lipid peroxidation processes. It should be mentioned that the content of lipid hydroperoxides and final product of lipid peroxidation processes – malondialdehyde – in experimental animals’ blood was statistically lower in all periods of investigation than in control group, where treatment was not performed. The obtained results show that higher inhibiting effect of experimental medication is marked during the final stage of lipid peroxide oxidation than during the initial stage.

As the result showed, the development of endogenic toxicity was observed in both groups and the highest indices were recorded at the peak of the inflammatory process on the third day of the experiment. Dynamics of middle molecules content shows that application of Geranium palustre extract, as a dental film, decreases this index during all investigated periods and reduces intoxication level in experimental animals.

Thus, application of dental film in stomatitis treatment enables to release medication directly into the damaged area, which significantly increases therapeutic effect of biologically active substances of Geranium palustre phytocomplex, and rapid absorption of the film in the oral cavity provides easy use. Considering efficacy, non-toxicity and availability of the investigated medication, the expediency of its application in dental practice for the treatment of stomatitis and other inflammatory diseases of the oral mucosa may be considered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кравченко Л. С. Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота / Л.С. Кравченко, Н.О. Бас // Український стоматологічний альманах. - 2011. - № 6. - С. 38-42.

2. Кордіяк О.Й. Вивчення ролі процесів окиснення у виникненні пародонтиту в експерименті та обґрунтування способів медикаментозної корекції // Вісник проблем біології і медицини. – 2012, вип. 1(91). – С. 18-20.

3. Антиоксидантна активність рослинної сировини видів роду герань / [М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, В.В. Огурцов, О.Р. Піняжко] // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2016. – № 6 (51). – С. 73-76.

4. Сулим Ю.В. Застосування гелів і плівок для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і пародонта / Ю.В. Сулим, А.Ю. Бучковська, О.А. Петришин // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 4. – С. 72-79.

5. Мирончик В.В. Способ определения гидроперекисей липидов в биологических тканях. Авторское свидетельство №1084681 СССР, МКИ G № 33/48. (СССР). №3468369/2813; заявл. 08.07.82; опубл. 07.04.84. Бюл. №13.

6. Индекс антиоксидантной активности биоматериала / [В. Б. Мартынюк, С.Н. Ковальчук, М. Ф. Тымочко, Е. Н. Панасюк] // Лабораторное дело. – 1991. – № 3. – С. 19–22.

7. Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях: методические рекомендации / [Габриэлян Н.И., Левицкий Э.Р., Дмитриев Ф.Ф. и др.]. – М., 1985. – С. 11.

8. Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності стоматологічної плівки на основі фітокомплексів герані болотної /[М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін, О.Р. Піняжко] // Вісник стоматології. – 2016. - № 9(96). – С.23-27.

9. Паласюк Б.О. Перекисне окислення ліпідів та окисна модифікація білків у ротовій рідині в дітей середнього шкільного віку з хронічним катаральним гінгівітом / Б.О. Паласюк, О.І. Паласюк // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012. – Т.12, вип. 4(40). – С. 50-54.

10. Макарчук В. Динаміка зміни вільнорадикальних процесів і рівня ендогенної інтоксикації організму щурів за умов короткочасової оклюзії панкреатичної протоки / В. Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015, вип. 70. – С. 31–40.

11. Бондаренко В.В. Молекули середньої маси в тканинах слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі / В.В. Бондаренко, Л.Г. Нетюхайло, Д.С. Аветіков // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15. – № 3, ч. 1(59). – С. 49-50.

12. Вміст молекул середньої маси та олігопептидів у крові та тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу / Т.В. Коваль, Т.В. Іщук, Я.Б. Раєцька [та ін.]// Біологічні системи. – 2015. – Т. 7, вип. 2. – С. 143-148.

13. Сухомлин Т.А. Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція Ліпіном: дис. ... канд. мед .наук / Т.А. Сухомлин. – Полтава, 2015. – 118 с.
Published
2018-03-21
How to Cite
Khavrona, M., Benzel, I., Fedin, R., Pinyazhko, O., & Khavrona, O. (2018). CORRECTION OF PROCESSES OF LIPID PEROXIDATION AND ENDOGENIC TOXICITY WITH EXTRACT OF GERANIUM PALUSTRE HERB AS A DENTAL FILM IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL STOMATITIS. Ukrainian Dental Almanac, (1), 17-20. https://doi.org/10.31718/2409-0255.1.2018.04
Section
EXPERIMENTAL-THEORETICAL SECTION