INDICATORS OF CARIES OF PERMANENT TEETH TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF ITS ACTIVITY IN ADOLESCENTS STUDYING IN DIFFERENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  • L.F. Kaskova Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
  • V.M. Batig Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
  • I.I. Drozda Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
  • Y.Kh. Kilmukhametova Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Keywords: teeth, active caries, teenagers, school, college, university.

Abstract

In recent years, there has been noted a tendency to deterioration of dental health in children and teenagers. Therefore, it is important to study the dental status of children who attend different educational establishments to identify risk factors for dental diseases and develop means of their elimination.

The survey of adolescents studying in various educational institutions (school, college, university) in Chernivtsi was conducted according to the generally accepted method. The study of the prevalence (%) and intensity of caries (CPV of teeth) was taking into account the degree of caries activity in each age period: compensated (1st), subcompensated (2nd), decompensated (3rd). A total of 107 schoolchildren, 317 college students, and 116 university students were surveyed. Adolescents are 15 to 18 years old. To conduct the study, the average rates of caries in each age group were calculated to determine the degree of caries activity in each age period, taking into account the area where adolescents live. The following indicators were obtained for the Chernivtsi region:

– 15 years: compensated form – up to 4 caries-affected teeth, subcompensated – 5-7, decompensated – 8 or over;

– 16 years: compensated – up to 5, subcompensated – 6-8, decompensated – 9 or over;

– 17 years: compensated – up to 7, subcompensated – 8-10, decompensated – 11 or over;

– 18 years: compensated – up to 8, subcompensated – 9-11, decompensated 12, or over.

Our research showed that college students in all studied age periods (15, 16, 17, and 18 years) had worse results than teenagers in the comparison groups (schoolchildren of 15-16 years, university students of 17-18 years). About 62% of all examined teenagers had the first degree of caries activity, 19.5% had the 2nd, and 18.5% had the 3rd degree of caries. Teenagers enrolled in college were divided according to the degree of caries activity: in the 1st degree – 36.3%, 2nd – 32.2%, 3rd – 31.5%, at school: 1st degree – 100%, at university: 1st degree – 97.4%, 2nd – 2.6%. At the age of 18, the number of college students who have a decompensated degree of caries activity increases to 36.6% due to a decrease in the number in the group with a subcompensated degree. University students in 100% of cases had a compensated degree of caries activity.

Caries intensity rates in each age group are lower in schoolchildren than in college students and are the lowest in university students. In teenagers with the first degree of caries activity, the highest rate of caries intensity was observed in college (15-18 year adolescents), and the lowest – at school (15-16 years). University students, despite being 17-18 years old, had lower rates than college teens. All students had the first degree of caries activity. When comparing the rate of caries intensity in the studied 15 year-olds with the compensated degree of caries activity, it was found that in schoolchildren it is 1.7 times lower than in college students, in 16 year-olds – 1.5 times. At the age of 17 and 18 – 1.7 times, compared to university students.

Thus, our research showed that college students of all studied age groups had worse indices than teenagers in the comparison groups. They have a more severe course of caries. The results suggest that further studies into the causes of caries in college students need to be conducted.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bezvushko EV, Zhuhina LF, Narуkova AA, Chukhrai NL. Porivnial'na otsinka stomatolohichnoho zdorov’ia ditei shkil'noho viku za Yevropeis'kymy indykatoramy zdorov’ia porozhnyny rota [A comparative estimation of stomatological health of school children with the help of the European indicators of oral health ]. Novyny stomatolohii. 2013;3:76-80. (Ukrainian)

2. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya. Stomatologicheskoe obsledovanie. Osnovnye metody [Dental examination. Basic methods]. Pyatoe izdanie. Zheneva: Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya; 2013. 135 p. (Russian)

3. Kas'kova LF, redaktor. Profilaktyka stomatolohichnykh zakhvoriuvan' [Prevention of dental diseases]. Poltava: ASMI; 2018. 403 p. (Ukrainian)

4. Kulyhina VM, Kurdysh LF. Dynamika zmin pokaznykiv biofizychnoho doslidzhennia rotovoi ridyny ta rivnia hihiieny porozhnyny rota v pidlitkiv iz mnozhynnym kariiesom zubiv pislia likuvannia ta provedennia vtorynnoi profilaktyky [Dynamics of changes in the indicators of biophysical examination of oral fluid and the level of oral hygiene in adolescents with multiple dental caries after treatment and secondary prevention]. Sovremennaya stomatologiya. 2010;4:87-9. (Ukrainian)

5. Leus PA, Khomenko LO, Ostapko OI, Sorochenko GV, Ishutko IF, Illenko NO. Yevropeis'ki indykatory stomatolohichnoho zdorov’ia ditei shkil'noho viku m. Kyieva [European indicators for evaluation of oral health among school age children in Kiev]. Profilaktychna medytsyna. 2016;1-2:81-7. (Ukrainian)

6. Lyalikov SA, Lyalikova VI. Periodizatsiya detskogo vozrasta na osnovanii antropometricheskikh pokazateley [Periodization of childhood based on anthropometric indicators]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2008;4:28-32. (Russian)

7. Nazarian RS, Kryvenko LS. Dosvid pidvyschennia rezystentnosti emali za zastosuvannia optymizovanoi metodyky profesiinoi hihiieny porozhnyny rota [Experience of increasing enamel resistance with the use of optimized methods of professional oral hygiene]. Ukrainian dental almanac. 2013;6:33-5. (Ukrainian)

8. Khomenko L, Sorochenko G. Izuchenie vliyaniya sredstv ekzogennoy profilaktiki kariesa s soderzhaniem raznykh protivokarioznykh soedineniy na khimicheskiy sostav emali postoyannykh zubov v period vtorichnoy mineralizatsii [Investigation of influence of means for exogenous caries prevention with dlfferent mineralizing compounds on chemical composition of permanent teeth enamel during stage of secondary mineralization]. Stomatologicheskiy zhurnal. 2016;17(1):13-6. (Russian)

9. Khomenko L, Leous P, Ostapko E, Sorochenko G. Vyznachennia znachuschosti indykatoriv ryzyku pry riznykh rivniakh intensyvnosti kariiesu zubiv u ditei shkil'noho viku [Assessment of significance of dental caries risk indicators in cases of different prevalence among school age children]. Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine. 2016;2:39-45. doi: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2016.2.6739 (Ukrainian)

10. Alkarimi HA, Watt RG, Pikhart H, Sheiham A, Tsakos G. Dental caries and growth in school-age children. Pediatrics [Internet]. 2014[cited 2021 Jan 11];133(3):e616-23. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/133/3/e616.full.pdf doi: 10.1542/peds.2013-0846

11. Yanko NV, Artemyev AV, Kaskova LF. Frequency of dental caries in children in the Early Iron Age and the Medieval Populations from Ukraine. Antropological Rewiew. 2017;80(4):415-26. doi: 10.1515/anre-2017-0030
Published
2021-03-23
How to Cite
Kaskova, L., Batig, V., Drozda, I., & Kilmukhametova, Y. (2021). INDICATORS OF CARIES OF PERMANENT TEETH TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF ITS ACTIVITY IN ADOLESCENTS STUDYING IN DIFFERENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Ukrainian Dental Almanac, (1), 83-87. https://doi.org/10.31718/2409-0255.1.2021.13
Section
CHILDHOOD STOMATOLOGY

Most read articles by the same author(s)